Looking to build a new website? Give us a call

香港網頁設計

我們提供以創造銷售為主嘅網頁設計服務助您吸納新客戶並提升業務

網頁設計
& THE PADDING

THE PADDING係一間香港網頁設計公司,著重於以業務目標為本去設計網頁,專注中小企網頁設計及網上推廣服務。

我哋提供全面嘅網頁設計及諮詢服務。一站式提供包括網頁規劃、網頁設計、網頁開發、搜尋器排名最佳化、網站更新及維護服務等。

Group 4Created with Sketch.

業務為主

我哋設計嘅網頁以吸納新客戶為目的,設立網頁目的及行動呼籲,務求設計出一個為你業務帶來正面影響嘅網站

Group 32Created with Sketch.

為SEO作準備

網頁標題、描述、各種標題嘅HTML標籤都會根據SEO嘅最佳實踐去設定好。

Group 37Created with Sketch.

網頁速度

一個好嘅網頁設計如果載入速度唔夠快,每慢我秒都會大大應響到潛在客戶嘅轉換率。所以我哋嘅設計嘅網頁都會夠靚同夠快。

Created with Sketch.

社交媒體整合

將Facebook、Instagram、Messenger及其他Live Char或Chat Bot整合至網頁設計中,為你嘅客戶帶來無縫嘅客戶服務體驗。

Group 29Created with Sketch.$

現代化嘅網頁設計

利用最新及production-ready嘅各種網頁設計方案為你打造一個為你帶來業務嘅網站。我哋常用嘅方案包括WordPress with Elementor、Django、Next.Js及Sanity.io

Group 31Created with Sketch.

全面嘅服務

我哋專注於提供全面嘅網頁諮詢服務,務求為你打造出一個帶來商機嘅網站。

過往網頁設計工作

網頁設計流程

1

開始整網頁之前,我哋會同你透過會面或通話了解你嘅整網頁背後嘅原因,同埋認識一下你嘅生意,一齊探討點樣可以利用一個網站為你帶來更多業務。

2

之後我哋會根據你嘅業務需求提供一啲相應網頁設計嘅樣板或者設計嘅mockup俾你揀,以擬定好網站嘅設計風格同埋網站嘅內容。

3

根據擬定好嘅設計風格,我哋會開始設計你嘅網站,為每一頁嘅設計加入返你嘅業務需求,例如店鋪地圖、查詢表格、作品展示及影片等網頁元素。

4

如果對網頁設計嘅Prototype無問題,我哋會開始開發你嘅網站,利用不同方式將網頁設計變做一個真正嘅網站。

5

網站整好後,我哋會利用不同網置內部測試你嘅新網站,確保網頁顯示正常及功能運作正常。亦都會需要你嘅幫助,睇下每個頁面嘅設計啱唔啱你心水,同邊啲位置需要修改。

6

當所有嘢都修改好,我哋會幫你發佈你嘅網站,等你嘅網站為你帶來更多嘅商機。跟住嘅21日如果網頁功能或排板出現問顯我哋會免費維護。另外亦有額外收費嘅搜尋器提名最佳化服務,幫你嘅網站更容易俾人發現到,為你帶來更多生意。

常見問題

點解搵我哋做網頁設計?

我哋嘅目標係共同創造更多嘅價值。亦都明白營運,維護同推廣一個網站係雖要一定嘅時間同心機。 所以我哋提供一站式服務,務求讓你只雖專注業務本身,都可以獲得擁有一個具商業價值嘅網站帶來嘅宣傳效益。

而有見及此,我哋暫時會專注服務中小企及初創企業。

網頁設計淨係得將設計圖?

我哋嘅網頁設計服發係包括埋實際整埋個網站(即網頁開發),除非客戶淨係搵我地負責網頁設計,即係淨係幫佢哋做UI/Layout上嘅設計.

搵我哋做網頁設計大約要幾錢

一般嘅公司網站或推廣網站網頁設計通常價錢由$9000HKD至$23000HKD,視乎實際服務需求而定。

網頁設計要幾耐?

我哋重視為客戶設計出一個帶來實際嘅成果嘅網頁。

參考我哋嘅網頁設計流程,一個5頁嘅推廣或公司網站最少需要兩星期,由諮詢到網頁設計及部署。

你哋嘅網頁設計流程係點?

可以參考返上面網頁設計流程部分。

點樣搵你哋幫手設計網站?

歡迎喺下方留言,或者直接聯絡我哋去傾下點樣幫你嘅業務更進一步。

想知更多?

填咗下面嘅表格,我哋會盡快聯絡返你